Stowarzyszenie Kobiet Gospodarki Morskiej
i Handlu WISTA Poland

Stowarzyszenie Kobiet Gospodarki Morskiej i Handlu, w skrócie WISTA Poland, Women’s International Shipping and trading Association, należy do światowej, profesjonalnej organizacji kobiet pracujących w szeroko pojętej gospodarce morskiej jak i związanym z nią światowym handlem.

WISTA Poland zaistniała w Polsce w początkach lat 90 –tych poprzedniego stulecia. Jednak dopiero w roku 2013 uzyskała, poprzez rejestrację w sądzie i wypracowanie statutu, pełne prawa stowarzyszenia.

WISTA Poland stawia za cel wspieranie kobiet pracujących w gospodarce morskiej, umożliwienie im nawiązania osobistych i profesjonalnych kontaktów, prezentowania swoich osiągnięć, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji.

Kobiety należące do WISTA Poland podołają każdemu wyzwaniu zawodowemu dzięki wsparciu członków organizacji, która działa w 38 krajach na całym świecie.

WISTA Poland zaprasza Panie i Panów:

  • do dzielenia się doświadczeniami,
  • do podejmowania owocnej współpracy,  
  • do integracji naszego środowiska morskiego.

 

 

 

Misja: Misją WISTA Poland jest bycie liczącym się partnerem w szeroko rozumianym rozwoju gospodarki morskiej i jej otoczenia.

Wizja: Stowarzyszenie WISTA Poland będzie działało w obszarze gospodarki morskiej. Zadaniem Stowarzyszenia jest odpowiedzialne uczestnictwo w realizacji innowacyjnych projektów morskich i inicjatywach je wspierajacych. Profesjonalizm członków i ich szeroki przekrój zawodowy jest gwarancją sukcesów w wykonywanych zadaniach.