Członkinie

Wanda Dobrowolska-Parfieńczyk

Wanda Dobrowolska-Parfieńczyk

Dowa Shipping , Właścicielka

Założycielka WISTA Poland, Prezes

Dorota Dwulit

Dorota Dwulit

BCT-BALTIC CONTAINER TERMINAL LTD.

Sales & Customer Service Manager, Założycielka WISTA Poland , członek Zarządu

dr hab. Dorota Pyć

dr hab. Dorota Pyć

profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Kierownik Katedry Prawa Morskiego WPiA UG, Dyrektor Centrum Badań nad Gospodarką Morską UGk, Kierownik Studiów Podyplomowych „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa”

Izabela Misztal

Izabela Misztal

Karolina Galecka

Karolina Galecka

Sea-Tec

właścicielka

Jowita Permoda

Jowita Permoda

DNV

Kierownik Działu Certyfikacji

Joanna Porath

Joanna Porath

AC Porath Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Joanna Tymińska

Joanna Tymińska

AC Porath Sp. z o.o.

Marketing and Development Manager

Beata Pawłowska

Beata Pawłowska

Cargo Shipping Sp. z o.o.

Project Manager

Katarzyna Knuth

Katarzyna Knuth

Choreń Design & Consulting

Naval Architect

Barbara Niwczyk

Barbara Niwczyk

Pentagon Freight Services sp. z o.o.

Dyrektor

Magdalena Spieler-Janicka

Magdalena Spieler-Janicka

Rentrans Cargo Sp. z o.o. , Grupa OT Logistics SA

Prezes Zarządu

Barbara Janczaruk

Barbara Janczaruk

Dedicated Logistics Polska Sp. z o.o.

Członek Zarządu

Barbara Matysiak

Barbara Matysiak

Mediator, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i w Warszawie

Katarzyna Skrzeszewska

Katarzyna Skrzeszewska

kierownik Zakładu Zarządzania i Ekonomii na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości

Uniwersytet Morski w Gdyni

dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG

dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG

Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, Uniwersytet Morski w Gdyni

Beata Balcerak

Beata Balcerak

Ships Financial Manager (na emeryturze)

Green Management Sp. z o.o.

Aleksandra Voss

Aleksandra Voss

Starszy inżynier elektryk

DNV Poland Sp. z o.o.

Julita Pawłowska

Julita Pawłowska

Właściciel

PU FOCUS P Julita Pawłowska

dr Monika Warmowska-Gadzińska

dr Monika Warmowska-Gadzińska

Dyrektor Pionu Naukowo – Badawczego/ Director for Research and Development Division

Polski Rejestr Statków/ Poish Register of Shipping

Małgorzata Różycka

Małgorzata Różycka

Dyrektor ds Logistyki

Terminal Speed Sp.z o.o. Gdynia/ Gdańsk