Historia

Spośród wielu wspaniałych organizacji promujących kobiety pragniemy przybliżyć Państwu tą , która jest związana z gospodarką morską . STOWARZYSZENIE KOBIET GOSPODARKI MORSKIEJ I HANDLU, WISTA Poland, Woman’s Interantional Shipping and Trading Association, Organizacja powstała w Wielkiej Brytanii w 1974 roku i skupia obecnie kobiety z 45 krajów świata. Celem WISTA International jest nawiązywanie kontaktów, poszerzanie wiadomości , wymiana doświadczeń , poznawanie szerokiej światowej i regionalnej problematyki morskiej, jak również wspieranie się we wszelkich wspólnie podejmowanych interesach i projektach związanych z gospodarką morska, handlem i transportem.

WISTA Int, współpracuje z IMO i jest jego oficjalnym ciałem doradczym.

Forum WISTY jest świetną platforma do promowania gospodarki morskiej poszczególnych krajów, promowania firm morskich, jak również, własnego biznesu, reprezentowanego przez liczne grono kobiet prowadzących firmy np. armatorskie, brokerskie, spedycyjne, portowe, doradcze, ubezpieczeniowe, prawnicze, szkoleniowe, badawcze, naukowe, ochrony środowiska jak i administracji morskiej . W krajach tradycyjnie związanych z morzem jak Dania, Szwecja, Holandia, Wielka Brytania, czy USA narodowe organizacje WISTA są bardzo popularne i działają bardzo prężnie.

WISTA Poland zaistniała już 1993 roku, co oznacza moment zainteresowania się tą organizacją i indywidualne przystąpienie Polski do niej. W 1994 roku po raz pierwszy Polska była reprezentowana na międzynarodowej konferencji konferencje w Rapallo.

W roku 2013 roku 15 kobiet założycielek postanowiło dokonać oficjalnej rejestracji w KRS stając się tym samym, oficjalną pełnoprawną organizacja kobiet gospodarki morskiej działającą na terenie Polski i będąca częścią WISTA International

Członkinie WISTA Poland reprezentują różne firmy, ale także szeroki wachlarz zawodów w tym także oficerów marynarki handlowej, mediatorek, pracowników naukowych.

WISTA Poland wspiera kobiety w zdominowanej przez mężczyzn branży.

Członkinie WISTA Poland aktywnie działają i chcą działać na rzecz poznawania środowiska morskiego, uczestniczą w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach, spotkaniach w wybranych firmach i instytucjach poszerzając wiedzę zawodową.

Zajmujemy się mentoringiem wspomagając młodsze koleżanki . Współpracujemy z wieloma

branżowymi stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami kobiet wymieniając doświadczenia.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż działają na rzecz środowiska młodzieży szkolnej i uniwersyteckiej na motywację podejmowania pracy w gospodarce morskiej i z nią związanymi. Bierzemy udział w akcjach społecznych, popularyzujących morze np. Adopt a Ship i pracę na morzu. Prowadzimy konkursy literackie wśród młodzieży szkolnej na tematy morskie. Wspieramy Fundację Ocean Marzeń.

WISTA Poland daje swoim członkiniom duży impuls do wspierania się i wzajemnego promowania się, ale także jest gotowa podejmować inicjatywy i działania mające na celu rozwój kultury morskiej oraz integracji całego środowiska.

Chcemy rozmawiać nie tylko o pracy, ale także o wydarzeniach w naszym środowisku, o wspaniałych ludziach i ich wielkich osiągnięciach.