Polityka prywatności

Polityka prywatności Stowarzyszenia WISTA Poland

Zbieranie danych osobowych:

Stowarzyszenie WISTA Poland zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników swojej strony internetowej. Podczas korzystania z naszej witryny, możemy zbierać niektóre dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub inne dane kontaktowe, które użytkownik dobrowolnie nam udostępnia. Dane te mogą być zbierane za pomocą formularzy rejestracyjnych, subskrypcji newslettera lub w inny sposób wskazany na stronie.

Wykorzystywanie danych osobowych:

Dane osobowe, które zbieramy, mogą być wykorzystywane w następujących celach:

  1. Do komunikacji z użytkownikami w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia WISTA Poland.
  2. Do wysyłania informacji o wydarzeniach, nowościach, aktualizacjach dotyczących naszej organizacji.
  3. Do udzielania odpowiedzi na pytania i zapytania użytkowników.
  4. Do analizy statystyk i zachowań użytkowników w celu ulepszenia naszej strony internetowej i dostosowania jej do preferencji użytkowników.
  5. Do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulacji.

Udostępnianie danych osobowych:

Stowarzyszenie WISTA Poland nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie wynajmuje danych osobowych użytkowników strony osobom trzecim bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to wymagane przez prawo lub za zgodą użytkownika.

Bezpieczeństwo danych osobowych:

Stowarzyszenie WISTA Poland podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub nieuprawnionym ujawnieniem. Wszystkie dane osobowe są przechowywane w bezpieczny sposób.

Pliki cookies:

Nasza strona internetowa może używać plików cookies w celu ułatwienia nawigacji i personalizacji doświadczenia użytkownika. Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi na komputerze użytkownika. Użytkownik ma możliwość zarządzania ustawieniami dotyczącymi plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Zmiany w polityce prywatności:

Stowarzyszenie WISTA Poland zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie. Aktualizacje będą opublikowane na naszej stronie internetowej. Zachęcamy użytkowników do regularnego sprawdzania naszej polityki prywatności w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.