Stowarzyszenie
WISTA Poland

Stawiamy sobie za cel wspieranie kobiet pracujących w gospodarce morskiej,
umożliwienie im nawiązania osobistych i profesjonalnych kontaktów, prezentowania
swoich osiągnięć, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji.

Aktualności