Współpraca

WISTA International – https://wistainternational.com/

Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej – http://kapitanowie.org

Pracuj w logistyce – http://www.pracujwlogistyce.pl

POLSKI ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW ŻEGLUGOWYCH PZPŻ

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW WSHM, WSE I WE UG W SOPOCIE – http://absolwenciwshm-wse-ug.univ.gda.pl/new

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – https://wznj.umg.edu.pl/rada-partnerow-wznj

InterManager

Bałtycki Klaster Morski I Kosmiczny (BSSC)