O nas…

MISJA

WISTA International jest globalną siecią networkingową organizacji kobiet pracujących w
gospodarce morskiej  i łączy kobiety na stanowiskach kierowniczych i decydentów na
całym świecie.
Misją WISTA Poland jest:

  • Ułatwianie wymiany kontaktów, informacji i doświadczeń pomiędzy swoimi członkami,
  • Promocja i edukacja swoich członków,
  • Zapewnienie łączności z innymi narodowymi oddziałami Wista International i innymi organizacjami na całym świecie.

WIZJA

WISTA będzie uznawana za profesjonalne i cieszące się dobrą reputacją Stowarzyszenie,
którego zadaniem jest:

  • Przyciąganie do branży wysoko wykwalifikowanych ludzi,
  • Przyciąganie do Stowarzyszenia wysoko wykwalifikowanych ludzi,
  • Podniesienie poziomu kompetencji poprzez skupienie się na edukacji i wiedzy.

HISTORIA

WISTA Poland zaistniała w Polsce już w początkach lat 90–tych poprzedniego stulecia.
Pionierką była Wanda Dobrowolska, która działając w Zakładzie Zbiornikowców PŻM
delegowana była przez Krzysztofa Kremky, dyrektora Zakładu Zbiornikowców, na
pierwsze spotkań pań działających w żegludze i morskiej spedycji.
Jednak dopiero w 2013 roku zostala zarejestrowana działalność Wista Poland w formie
stowarzyszenia.

CELE

WISTA Poland stawia za cel wspieranie kobiet pracujących w gospodarce morskiej,
umożliwienie im nawiązania osobistych i profesjonalnych kontaktów, prezentowania
swoich osiągnięć, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji.