„Falami pisane” czyli Wspólne Świętowanie WISTA Poland i Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej

„Falami pisane” czyli Wspólne Świętowanie WISTA Poland i Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej

International Day For Women In Maritime IMO

14 maja 2024 roku w Auli Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbyło się wyjątkowe spotkanie zorganizowane przez WISTA Poland oraz Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej. Wydarzenie, które miało na celu wspólne świętowanie w tygodniu poprzedzającym Międzynarodowy Dzień Kobiet na Morzu IMO, przyciągnęło wielu członków obu stowarzyszeń, studentki i studentów Uniwersytetu Morskiego oraz zaproszonych gości.

Podczas spotkania Odznakami, których Patronką jest Kapitan Danuta Walas-Kobylińska, zostały wyróżnione Wiścianki, które najdłużej należą do stowarzyszenia WISTA oraz w szczególny sposób zasłużyły się stowarzyszeniu. Odznaczenia zostały wręczone już po raz drugi.

Pomysł na odznaczenie wziął się po tym, jak Organizacja IMO zwróciła się do Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej z prośbą o rozpatrzenie specjalnego wyróżnienia dla kobiet pracujących na morzu, dla morza oraz angażujących się w gospodarkę morską. Tak powstał pomysł na projekt specjalnego odznaczenia. Projekt został przyjęty przez radę, a medal zlecony do wykonania. Następnie Stowarzyszenie nawiązało kontakt z WISTA Poland, inicjując współpracę.

Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej zrzesza obecnie 470 osób, które ukończyły studia z dyplomem kapitana żeglugi wielkiej i pracowały lub pracują na statkach gospodarki morskiej, umożliwiając kapitanom spotkania. Przewodniczącym Stowarzyszenia jest kpt. Andrzej Królikowski, nazywany Prymus inter pares – pierwszy wśród równych.

Podczas spotkania ze Stowarzyszeniem Kapitanów Żeglugi Wielkiej odbyła się uroczystość odznaczenia oraz przyjęcia do grona Kapitanów Wandy Dobrowolskiej-Parafieńczuk – Prezeski i Założycielki Stowarzyszenia Kobiet Gospodarki Morskiej i Handlu WISTA Poland jako Członka honorowego SKŻW. Otrzymała ona także Czapkę kapitańską. Wyróżnienie to zostało przyznane na wniosek kpt. Anny Wypych-Namiotko, prof. Doroty Pyć oraz kpt. Andrzeja Królikowskiego.

Fot. Robert Rozmus | Zawsze Pomorze

Wanda Dobrowolska-Parfieńczyk już w 1970 roku znalazła się w pierwszej setce studentów na Wydziale Ekonomiki Transportu, kierunek Handel Zagraniczny w nowo powołanym Uniwersytecie Gdańskim. W tym czasie mocno  interesowała się Skandynawią, a szczególnie współpracą w zakresie budownictwa okrętowego.

Po uzyskaniu absolutorium w 1975 r., otrzymała w nagrodę praktykę w Zarządzie Portu Goteborg, ufundowaną przez Ambasadę Szwecji w Polsce. Właśnie ta praktyka przybliżyła jej najbardziej istotę żeglugi, załadunków, przeładunków, obsługi statków w porcie w szczególności zbiornikowców. W Goteborgu była świadkiem historycznych odlichtunków pierwszej, importowanej drogą morską z polskim tonażem, ropy naftowej z Zatoki Perskiej. Wtedy to poznała zbiornikowce, w tym polskie Suezmaxy,  jak mt „Zawrat”, mt „Czantoria”, czy mt „Sokolica” oraz mniejsze jednostki jak mt „Tatry” czy mt „Beskidy”. Efektem jej współpracy w czasie praktyki był atrakcyjny projekt reklamowy portu Goteborg dla Polski, który przed Wandą jako współautorką, otworzył wkrótce nowe możliwości. W Zakładzie Eksploatacji Zbiornikowców Polskiej Żeglugi Morskiej w Gdyni zaproszono Wandę Dobrowolską do pracy na stanowisku Inspektora d/s eksploatacji zbiornikowców. Powierzono jej opiekę nad tonażem do przewozu siarki płynnej.

Dzięki wielu odbytym podróżom statkami z ładunkiem siarki płynnej  do wszystkich portów wyładunkowych poznaje ich instalacje i warunki wyładunku, co ułatwia jej pracę i porozumienie z kapitanami i załogą statków. W międzyczasie była oddelegowana do pracy w placówkach PŻM w Antwerpii, Rio de Janeiro i Nowym Yorku. Doceniona za swoje zaangażowanie, efektywność i dobre zarządzanie, zostaje awansowana na Kierownika eksploatacji zbiornikowców PŻM, (w tym czasie Polsteam Tankers Gdynia) statków  przewożących ropę (mt „Zawrat”, mt „Czantoria”,  mt „Sokolica”), produktowców (mt „Tatry”, mt „Beskidy”), siarkowców oraz  małych zbiornikowców CPN-u, (mt „Romanka„, mt „Palica„, mt „Lubomir„) do przewozu olei jadalnych i produktów ropopochodnych, zapewniając im ciągłe zatrudnienie oraz statku badawczego PANOceania”. Praca w PŻM trwała do 1999 r., do czasu przeniesienia Zakładu Tankowców do Szczecina. W 1993 roku ukończyła w Norweskiej Akademii Morskiej stacjonarny kurs i otrzymała Advanced Certificate in Shipping Management. Właśnie w Oslo usłyszała o WISTA i w 1994, jako pierwsza Polka przystąpiła do Międzynarodowego Stowarzyszenia Kobiet Pracujących w Gospodarce Morskiej, tj. do  Women’s International Shipping and Trading Association (WISTA). Od tego momentu rok rocznie reprezentowała polskie kobiety na międzynarodowych konwencjach Stowarzyszenia. W 2013 roku postanowiła oficjalnie powołać w KRS stowarzyszenie w Polsce.

Efektem pracy Wandy w ramach WISTA jest organizacja dwóch konferencji o charakterze międzynarodowym oraz zorganizowanie wielu wykładów poświęconych gospodarce i logistyce morskiej,  prawu morskiemu, wielokulturowości i równoprawnemu zatrudnianiu kobiet.  

Na szczególna uwagę zasługuje fakt, że WISTA Poland działa także na rzecz środowiska młodzieży szkolnej i uniwersyteckiej. Biorąc udział w akcjach społecznych np. „Adopt a Ship”,  popularyzuje morze pomiędzy dziećmi i młodzieżą szkolną, a uczestnicząc w programach mentoringowych, wspomaga, często nieukształtowane jeszcze zawodowo, młodsze koleżanki.

Wanda Dobrowolska-Parfieńczyk jest także inicjatorką loterii fantowej, z której to fundusze przekazywane są na dofinansowanie obozów żeglarskich dla młodzieży z Domów Dziecka w ramach Fundacji Ocean Marzeń.

Dzięki działaniom pani Wandy popularność WISTA Poland wzrasta. Stowarzyszenie nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem Absolwentów Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego, współpracę z Wydziałem Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego oraz z Wydziałem Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej, Stowarzyszeniem Kapitanów Żeglugi Wielkiej, a także z gdańskim Inkubatorem Starter. 

WISTA pod przewodnictwem Wandy Dobrowolskiej-Parfieńczyk za swoją aktywną działalność w środowisku przedsiębiorstw morskich otrzymała w 2019r. od Marszałka Województwa Pomorskiego Honorowego Orła w Plebiscycie Orzeł Pomorski roku. W 2022 w maju została Honorowym Członkiem Koła Absolwentów Szkoły Morskiej „TCZEWIACY”, jak również została obdarowana medalem z okazji 45 -lecia SKŻW.

Pierwsze wzmianki o niej ukazały się przed laty w czasopismach MORZE, BRYZA. Można o niej także przeczytać w Magazynie Pomorskim oraz w książce Małgorzaty Sokołowskiej ‘Kobiety Gdyni’.

Podczas wspólnego świętowania uhonorowano również Kapitana przybrzeżnego Leszka Wiśniewskiego, aktywnego działacza społecznego i organizatora morskich wydarzeń, takich jak Festiwal Dorsza czy Bursztynowy Dorsz. Kapitan Wiśniewski, odznaczony m.in. Krzyżem Promarinostro, został opisany przez przewodniczącego SKŻW jako „rzetelny wilk morski o wielkim sercu, kapitan pirat z Władysławowa”.

Kapitan Leszek Wiśniewski szczególnie podziękował kpt. Annie Wypych-Namiotko, z którą miał zajęcia z meteorologii oraz zarządzania. Wspomniał także o swoim zmarłym bracie, który od 1951 roku był członkiem Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej i do 87. roku życia pływał na morzu. Kapitan Wiśniewski dodał: „Będę współpracował tak długo, jak mi siły starczą”.

Dzięki uprzejmości koleżanek Anny Marii Miler oraz Marii Peplińskiej, przybliżona została historia Kapitan Danuty Walas-Kobylińskiej. „Aby przyjęto ją do szkoły morskiej, aż 19 razy pisała do Ministerstwa o wyrażenie zgody na naukę„. Swoją pracę na morzu rozpoczęła jako pilot morski, a dopiero w 1958 roku po raz pierwszy wypłynęła w morze jako kapitan. Pani kapitan Danuta, „mimo męskiego zawodu, nigdy nie straciła kobiecego stylu”. Była i jest nadal inspiracją dla kobiet i dziewcząt.

Prezentacja przybliżyła uczestnikom spotkania również historie innych kobiet związanych z morzem, które odcisnęły historyczny ślad. Wspomniano m.in. pierwszą kobietę, która przeprowadziła statek z Nowego Jorku do San Francisco przez przylądek Horn, kobietę dowodzącą 70-tysięczną armią piracką, oraz pierwszą kobietę kapitana, która wypłynęła w morze w 1935 roku.

Podczas spotkania przedstawiono również ważne statystyki dotyczące udziału kobiet w branży morskiej. Okazuje się, że coraz więcej kobiet odnajduje się w pracy na morzu, choć ich odsetek wciąż jest niewielki i wynosi zaledwie 2%

Koleżanki z WISTA Poland przybliżyły także wartości, które wyróżniają dobrego lidera/kę.

Dzięki uprzejmości pani Magdaleny Adamowicz, która przyjęła nasze zaproszenie, mieliśmy zaszczyt na samym początku spotkania, wysłuchać jej relacji na temat pracy w Komisji Transportu w Parlamencie Europejskim oraz planowanych zmian legislacyjnych w obszarze transportu morskiego.

Spotkanie zakończyło się inspirującymi dyskusjami oraz planami na kolejne wspólne inicjatywy, mające na celu promowanie roli kobiet w gospodarce morskiej.

Galeria zdjeć

Dodaj komentarz